Kadra

Kadra Biura Podróży FRAJDA to nie tylko specjaliści w swojej dziedzinie, ale także pedagodzy, sportowcy i miłośnicy turystyki. Stawiamy na autorytety. Pracujemy zgodnie z dewizą, że „przykład idzie z góry.”

To dzieci są dla nas na pierwszym miejscu. Naszych instruktorów - wychowawców dobieramy bardzo starannie, tak, aby każdy był przygotowany do prowadzenia wszystkich rodzajów zajęć przewidzianych w programie obozu. Jednak ze względów organizacyjnych, poszczególni wychowawcy - instruktorzy specjalizują się w prowadzeniu następujących zajęć.

 

 pawel stacho  

mgr Paweł Stacho

Właściciel Biura Podróży FRAJDA
Organizator i kierownik obozów, nauczyciel mianowany z ukończonym kursem zarządzania oświatą, trener piłki nożnej, ratownik WOPR, instruktor żeglarstwa PZŻ, sternik motorowodny, instruktor pływania, gimnastyki, lekkiej atletyki, gimnastyki korekcyjnej oraz gier i zabaw. Czuwa nad prawidłowym przebiegiem obozów, a w razie potrzeby służy wychowawcom - instruktorom swoim wieloletnim doświadczeniem i pomocą.

 

 krystian flisek  

mgr Krystian Flisek

Absolwent AWF. Ratownik WOPR, instruktor:pływania, gimnastyki, gier i zabaw ruchowych, snowboardu. prowadzi zajęcia z kajakarstwa. Pełni funkcję kierownika obozu. Na co dzień pracuje jako nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej i gimnazjum

 

 maciej lukasiewicz  

mgr Maciej Łukasiewicz

Absolwent AWF. Ratownik WOPR, instruktor: windsurfingu, żeglarstwa, pływania, boksu, gimnastyki, gier i zabaw ruchowych, snowbordu. Na co dzień pracuje jako nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej i gimnazjum.

 

 michal wadas  

mgr Michał Wadas

Absolwent APS, na kierunku resocjalizacji. Instruktor piłki nożnej, strzelnictwa, survivalu, prowadzi zajęcia z rowerów, strzelnictwa i gier zespołowych. Na co dzień pracuje w Domu Dziecka. pełni funkcję kierownika Obozu

 

 artur legwant  

mgr Artur Legwant

Absolwent AWF. instruktor: żeglarstwa, pływania, gier i zabaw ruchowych, narciarstwa zjazdowego oraz ratownik WOPR. jest odpowiedzialny za prawidłowe szkolenie i przebieg zajęć żeglarstwa. pełni funkcję wychowawcy - instruktora

 

 agata rozbicka  

Agata Rozbicka

Studentka UW. Dawny uczestnik Frajdy, obecnie wychowawca grup najmłodszych. Prowadzi także gry i zabawy zespołowe oraz zajęcia artystyczno - ruchowe i plenerowe

 

 marta pawska  

Marta Pawska

Studentka UW, kierunek tłumaczenie specjalistyczne. lektor w szkołach językowych, na co dzień pracuje z dziećmi i młodzieżą, korepetytorka języka włoskiego, angielskiego i iszpańskiego. Prowadzi także zajęcia z gier i zabaw zespołowych oraz artystycznych.

 

 agata ambrozewicz  

Agata Ambrożewicz

Studentka AWF. Instruktor żeglarstwa, gier i zabaw ruchowych oraz pływania. Na co dzień pracuje w szkole podstawowej. Na obozach Frajdy pełni funkcję wychowawcy, instruktora żeglarstwa.

 

 aldona janicka  

mgr Aldona Janicka

Absolwentka AWF. Instruktor pływania, gier i zabaw ruchowych, narciarstwa zjazdowego oraz gimnastyki korekcyjnej. Na co dzień pracuje z dziećmi i młodzieżą w domu kultury prowadząc zajęcia sportowo - rekreacyjne.

 

 miroslawa trzaskoma  

mgr Mirosława Trzaskoma

Dyplomowana pielęgniarka. Na co dzień pracuje i opiekuje się dziećmi w szkole podstawowej. Opieka Medyczna

 

 marta marzec  

mgr Marta Marzec

Dyplomowana pielęgniarka. Na co dzień pracuje i opiekuje się z dziećmi w szpitalu w Sosnowcu na oddziale pediatrii. Opieka Medyczna